Inverter SolaX X3-PRO G2 15 000 W

Original price was: ₫1.0.Current price is: ₫0.0.

Inverter SolaX X3-PRO G2 là một trong những inverter hòa lưới tiên tiến nhất hiện nay, được thiết kế để đáp ứng nhu cầu năng lượng cao của các hộ gia đình và doanh nghiệp.