Hệ thống điện mặt trời hybrid nối lưới có lưu trữ 3kWp

Original price was: ₫1.0.Current price is: ₫0.0.

Hệ thống điện mặt trời hybrid nối lưới có lưu trữ 3kWp , giải pháp tối ưu cho hệ thống điện, vừa tối ưu chi phí , vừa có thể lưu trữ điện để sử dụng vào ban đêm, dung lượng lưu trữ đến 100Ah.