Chính sách bảo mật

A. MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG THÔNG TIN

Mục đích ghi nhận một số thông tin của quý khách để chúng tôi có thể giao hàng và phục vụ quý khách tốt hơn.

B. PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN

Chỉ được sử dụng cho mục địch phục vụ quý khách hàng được tốt hơn, như liên lạc qua các thông tin có được như sđt, email, địa chỉ cho mục đích phục phụ quý khách được tốt nhất

Trong trường hợp có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, chúng tôi với trách nhiệm khi đó sẽ phối hợp theo yêu cầu của cơ quan trên trong khả năng cung cấp những thông tin được yêu cầu.

C. THỜI GIAN LƯU THÔNG TIN

Thông tin được lưu trữ trên server của công ty vô thời hạn cho việc phục vụ quý khách, trừ khi có yêu cầu khác từ cơ quan có thẩm quyền.

D. NHỮNG NGƯỜI HOẶC TỔ CHỨC CÓ THỂ TIẾP CẬN THÔNG TIN

Trong trường hợp chúng tôi liên kết, hoặc thuê bên thứ ba, thông tin sẽ được sử dụng cho mục đích phục vụ quý khách và bên thứ ba không được sử dụng chúng cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục địch là để cho chúng tôi phục vụ quý khách được tốt hơn.

Bộ phận kinh doanh, Cấp lãnh đạo, Quản lý hệ thống: cá nhân, bộ phận sẽ được tiếp cận dưới sự cho phép theo quy định của công ty, và chỉ được sử dụng cho mục đích phục vụ quý khách

Đơn vị vận chuyển: nhằm mục đích vận chuyển hàng hóa cho quý khách.

Các bên khác: nếu có sự đồng ý từ quý khách

Cơ quan có thẩm quyền: chúng tôi với trách nhiệm khi đó sẽ phối hợp theo yêu cầu của cơ quan trên trong khả năng cung cấp những thông tin được yêu cầu.

Đ. ĐỊA CHỈ CỦA ĐƠN VỊ THU THẬP THÔNG TIN

Địa chỉ : 490A Điện Biên Phủ – Phường 21 – Quận Bình Thạnh – TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 6252 8282

Email: info@vems.vn

Quý khách có thể liên lạc tại địa chỉ trên hoặc gọi vào hotline

E. PHƯƠNG THỨC VÀ CÔNG CỤ TIẾP CẬN ĐỂ SỬA DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Hiện tại chúng tôi không hỗ trợ chức năng cho người dùng đăng nhập vào

Trong trường hợp phát triển thêm chức năng, quý khách có thể tự điều chỉnh một số thông tin của mình trên hệ thống.

F. CƠ CHẾ TIẾP CẬN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC THÔNG TIN BỊ SỬ DỤNG SAI MỤC ĐÍCH, VÀ PHẠM VI THÔNG BÁO

=> Chính sách này phải được hiển thị rõ ràng cho người tiêu dùng trước hoặc tại thời điểm thu thập thông tin.

Nếu quý khách có khiếu nại về việc thông tin bị sử dụng sai mục đích, vui lòng liên lạc với chúng tôi qua kênh hotline

Chúng tôi sẽ tiếp nhận thông tin, sau đó xác nhận và có phương án giải quyết.

Nếu đúng rằng thông tin của quý khách đang được sử dụng sai mục đích chúng tôi sẽ ra phương án về đúng với mục đích sử dụng thông tin