VỀ VEMS

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG VIỆT (viết tắt là “VEMS”)

VIET ENERGY MANAGEMENT SOLUTION JOINT STOCK COMPANY (VEMS)

VEMS được thành lập vào năm 2014, nhằm cung cấp các dịch vụ Quản lý dự án chuyên nghiệp cho các nhà đầu tư, công ty địa ốc muốn phát triển các dự án cao tầng tại Việt Nam

Ban Giám đốc gồm những chuyên gia được đào tạo và tích lũy nhiều kinh nghiệm về quản lý dự án, tư vấn giá sát thi công xây dựng công trình, quản lý khối lượng, đấu thầu và thỏa thuận hợp đồng xây dựng.

Ban Giám đốc gồm những chuyên gia được đào tạo và tích lũy nhiều kinh nghiệm về quản lý dự án, tư vấn giá sát thi công xây dựng công trình, quản lý khối lượng, đấu thầu và thỏa thuận hợp đồng xây dựng.

DỊCH VỤ TẠI VEMS

VEMS luôn nỗ lực đề xuất cho Chủ dầu tư những giải pháp hoàn hảo bắt đầu từ thời điểm liên hệ ban đầu. Pham vi dịch vụ của chúng tôi bao quát từ cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp trong việc quản lý xây dựng và dự án đến cung cấp đầy đủ dịch vụ tư vấn khảo sát khối lượng, thiết kế, giám sát,…

VEMS mang đến năng lực xây dựng chuyên nghiệp tích hợp nội bộ nhằm đảm bảo bàn giao thành công các dự án đã hoàn tất để đáp ứng sự thỏa mãn cho Chủ đầu tư.

PHẠM VI DỰ ÁN

Phạm vi dịch vụ tư vấn quản lý dự án sẽ dược thoả thuận theo từng trường hợp cụ thể. Các công việc quản lý dự án nói chung bao gồm:

 • Lập kế hoạch Dự án và tóm tắt các yêu cầu của Chủ đầu tư;
 • Tổ chức thi tuyển, lựa chọn các dơn vị tư vấn thiết kế & tư vấn khác;
 • Giám sát và dại diện Chủ đầu tư điều phối thiết kế và các đơn vị tư vấn khác;
 • Tư vấn Chủ dầu tư cân đối giữa Tổng Dự toán, thời gian thực hiện và tiến độ triển khai;
 • Quản lý và kiểm tra chất lượng, khối lượng và tiến độ công việc cho từng giai đoạn cụ thể phù hợp với yêu cầu Chủ đầu tư;
 • Kiểm tra bản vẽ thiết kế cơ sở, kỹ thuật và bản vẽ chi tiết thi công;

TƯ VẤN GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

 • Kiểm tra và lập báo cáo Chủ đầu tư các điều kiện trước khi khởi công công trình xây dựng như: bàn giao mật bằng xây dựng, giấy phép xây dựng, bản vẽ thi công, hợp đồng xây dựng, nguồn vốn, an toàn vệ sinh môi trường,…
 • Kiểm tra sự phù hợp năng lực của nhà thầu với hồ sơ thầu và hợp đồng xây dựng bao gồm: nhân lực, thiết bị thi công, hệ thống quân lý chất lượng, giấy phép sử dụng các máy móc thiết bị phục vụ thi công,…
 • Kiểm tra giám sát chất lượng vật tư, vật liệu và thiết bị lắp đặt vào công trình do nhà thầu thi công cung cấp theo yêu cầu của thiết kế;
 • Trong quá trình thi công, kiểm tra và giám sát các biện pháp công, chất lượng các sản phẩm, xác nhận bản vẽ hoàn công, nghiệm thu các hạng mục, chủ trì và phối hợp với các bên liên quan giải quyết vướng mắc phát sinh;
 • Kiểm tra và giám sát khối lượng thi công xây dựng công trình theo khối lượng được duyệt, xác nhận khối lượng hoàn thành của nhà thầu theo từng giai đoạn thi công;
 • Giám sát tiến độ thi công công trình phù hợp với Tổng tiến độ được duyệt;
 • Kiểm tra và giám sát và quản lý an toàn lao động trên công trường;
 • Kiểm tra và giám sát việc thực hiện bảo vệ môi trường xây dựng;

TƯ VẤN KHỐI LƯỢNG

 • Lập tổng dự toán;
 • Kiểm tra khối lượng, lập hồ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng: tư vấn chọn nhà thầu thi công, chuẩn bị hồ sơ hợp đồng;
 • Kiểm tra và xác nhận thanh toán khối lượng đối với từng giai đoạn thi công và quyết toán hợp đồng theo khối lượng được duyệt cho nhà thầu;

 TƯ VẤN THIẾT KẾ

 • Thực hiện Thiết kế Cơ sở và Thiết kế Bản về Thi công;
 • Hợp tác cùng đơn vị Tư vấn Thiết kế các bộ môn khác theo sự điều phối của Chủ đầu tư để các bản vẽ được thống nhất và đồng bộ;
 • Trả lời các câu hỏi về mặt thiết kế (nếu có) của các nhà thầu tham gia đấu thầu;
 • Thực hiện Giám sát Tác giả theo quy định của Nhà nước để hỗ trợ Chủ đầu tư trong quá trình xây dựng;
 • Kết hợp với đội ngũ thiết kế khác liên hệ các cơ quan chức năng có liên quan để xin các giấy phép và giấy chứng nhận cần thiết cho công trình;

DỊCH VỤ KHÁC

 • Kiểm tra và cấp giấy chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình xây dựng;
 • Thẩm tra thiết kế;
 • Kiểm tra và cấp giấy chứng nhận sự an toàn của kết cấu xây dựng
 • Cung cấp các loại thiết bị linh kiện, sản phẩm liện quan đến điện và nước nóng năng lượng mặt trời