Chính sách bảo hành

Đối với dịch vụ lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời, máy nước nóng năng lượng mặt trời được hưởng chính sách bảo hành như sau:

  • Bảo hành kỹ thuật hệ thống 1 năm
  • Bảo hành vật tư theo chính sách bảo hành của NSX: Tấm Solar 12 năm, Inverter 5 năm
  • Toàn bộ các điều khoản bảo hành trở nên vô giá trị nếu: Có bất kỳ sự can thiệp của bên thứ ba (sửa chữa, thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung các hạng mục thiết bị) mà không thông báo cho BÁCH KHOA và trước khi nhận được văn bản uỷ quyền để thực hiện các nhiệm vụ được đề nghị.
  • Khi tình huống như trên xảy ra, BÁCH KHOA được quyền yêu cầu tính phí cho tất cả các chi phí liên quan đến việc bảo trì. Sử dụng các sản phẩm không đúng cách, nhưng không giới hạn việc sử dụng các sản phẩm cho mục đích xây dựng và chức năng, ví dụ như bảo vệ chống lại nước hoặc gió, có thể quan sát được.