CHUYÊN CUNG CẤP CÁC GIẢI PHÁP NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Công ty Cổ phần Giải pháp Quản lý Năng Lượng Việt

HỆ THỐNG NƯỚC NÓNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

-7%

Hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời

Băng keo bạc sợi thủy tinh chịu nhiệt đến 200 độ C

Original price was: ₫70,000.0.Current price is: ₫65,000.0.
-100%

Hệ thống nước nóng

Màn hình HMI thích hợp PLC YKHMI 7″

Original price was: ₫1.0.Current price is: ₫0.0.
-100%
Original price was: ₫1.0.Current price is: ₫0.0.
-100%
Original price was: ₫1.0.Current price is: ₫0.0.
-100%
Original price was: ₫1.0.Current price is: ₫0.0.

Heatpump bơm nhiệt

-100%

Hệ thống nước nóng

Máy nước nóng bơm nhiệt BK-300HPC

Original price was: ₫1.0.Current price is: ₫0.0.
-100%

Hệ thống nước nóng

Máy nước nóng bơm nhiệt BK-200HPC

Original price was: ₫1.0.Current price is: ₫0.0.
-100%
Original price was: ₫1.0.Current price is: ₫0.0.
-100%
Original price was: ₫1.0.Current price is: ₫0.0.

ĐIỆN MẶT TRỜI

-100%

Hệ thống điện mặt trời

Inverter SolaX X3-PRO G2

Original price was: ₫1.0.Current price is: ₫0.0.
-100%

Hệ thống điện mặt trời

Inverter SolaX X1-BOOST G3

Original price was: ₫1.0.Current price is: ₫0.0.
-100%
Original price was: ₫1.0.Current price is: ₫0.0.
-100%
Original price was: ₫1.0.Current price is: ₫0.0.

Tấm pin năng lượng mặt trời

-100%

Hệ thống điện mặt trời

Tấm pin năng lượng mặt trời QCELLS 470 Wp

Original price was: ₫1.0.Current price is: ₫0.0.
-100%

Tấm Pin Năng Lượng Mặt Trời

Tấm pin năng lượng mặt trời Longi 550 Wp

Original price was: ₫1.0.Current price is: ₫0.0.
-100%

Tấm Pin Năng Lượng Mặt Trời

Tấm pin năng lượng mặt trời Jinko 540W

Original price was: ₫1.0.Current price is: ₫0.0.

VEMS – CHUYÊN CUNG CẤP CÁC GIẢI PHÁP NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

VEMS - CHUYÊN CUNG CẤP CÁC GIẢI PHÁP NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI
VEMS – CHUYÊN CUNG CẤP CÁC GIẢI PHÁP NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI