Màn hình HMI thích hợp PLC YKHMI 7″

Original price was: ₫1.0.Current price is: ₫0.0.

Màn hình HMI 7 inch MC-35MR-4MT-700-FX-C tích hợp PLC Mitsubishi FX1S

Lập trình bằng phần mềm Mitsubishi GX Works 2 và YKBuilder