Bơm nhiệt tích hợp (All in One Heatpump HPA 300L)

Original price was: ₫1.0.Current price is: ₫0.0.

Bơm nhiệt tích hợp (All in One Heatpump) là loại bơm nhiệt được thích hợp tất cả các thiết bị hệ thống cung cấp nước nóng vào trong một sản phẩm. Chất tải nhiệt được truyền qua bộ trao đổi nhiệt quấn xung quanh bên ngoài bồn chưa nước dưới lớp cách nhiệt. Chất tải nhiệt này làm nóng bồn bằng cách truyền và dẫn nhiệt từ cuộn ngưng tụ qua vỏ bồn vào trong làm nóng nước.