Nhà máy điện mặt trời được phép bán trực tiếp cho khách hàng qua đường dây riêng

Bộ Công Thương hoàn thiện dự thảo về mua bán điện trực tiếp từ nhà máy điện gió, điện mặt trời

Bộ Công Thương đã hoàn thiện dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện và khách hàng sử dụng điện lớn (DPPA). Theo đó, các nhà máy điện gió và điện mặt trời sẽ được phép bán điện trực tiếp cho khách hàng thông qua đường dây riêng hoặc lưới điện quốc gia.

Nhà máy điện mặt trời được phép bán trực tiếp cho khách hàng qua đường dây riêng
Ảnh sưu tầm

Điểm chính của dự thảo:

 • Đối tượng tham gia:

  • Đơn vị bán điện: Các nhà máy điện gió, điện mặt trời có công suất thiết kế từ 10 MW trở lên.
  • Khách hàng mua điện:
   • Khách hàng sử dụng điện lớn (doanh nghiệp sản xuất, cung ứng dịch vụ) có nhu cầu mua điện trực tiếp từ nhà máy điện gió, điện mặt trời.
   • Khách hàng sử dụng điện từ 22kV trở lên, có sản lượng tiêu thụ trung bình hằng tháng từ 500.000 kWh.
   • Khách hàng sử dụng điện lớn trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất.
 • Cách thức mua bán điện:

  • Qua đường dây riêng:
   • Tuân thủ các quy định về quy hoạch, đầu tư, cấp phép hoạt động điện lực, an toàn điện, phòng cháy chữa cháy, bán điện, hợp đồng…
   • Giá bán điện do hai bên tự thỏa thuận.
  • Qua lưới điện quốc gia:
   • Đơn vị phát điện tham gia thị trường bán buôn điện cạnh tranh.
   • Giá bán điện là giá thị trường điện giao ngay do đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện tính toán.
   • Sản lượng và giá hợp đồng do hai bên thỏa thuận.

Lợi ích của việc mua bán điện trực tiếp:

 • Tiết kiệm chi phí điện: Doanh nghiệp có thể tự sản xuất điện, giảm chi trả cho hóa đơn tiền điện.
 • Bảo vệ môi trường: Sử dụng năng lượng tái tạo, giảm thiểu khí thải nhà kính và tiếng ồn ô nhiễm.
 • Nâng cao hình ảnh doanh nghiệp: Thể hiện cam kết bảo vệ môi trường, thu hút khách hàng và đối tác.
 • Giảm thiểu ảnh hưởng giá điện: Ít phụ thuộc vào lưới điện quốc gia, đảm bảo chi phí điện ổn định.
  Về lộ trình, giai đoạn đầu sẽ áp dụng cho khách hàng sản xuất; sau đó mở rộng cho các khách hàng sử dụng điện khác.Ngoài ra, khách hàng sử dụng điện lớn trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất được tham gia cơ chế mua bán điện trực tiếp.

  Giá bán điện được áp dụng trong trường hợp mua bán điện thông qua lưới điện quốc gia, sẽ là giá thị trường điện giao ngay. Đây là giá thị trường điện toàn phần do đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện tính toán từ việc vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh. Sản lượng hợp đồng và giá hợp đồng sẽ do hai bên thỏa thuận, thống nhất cho các chu kỳ giao dịch trên thị trường điện giao ngay.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *